Business

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig för läsning och nedladdning på sca.com.
Media och analytiker kommer att bjudas in till en presskonferens via webcast och telefon, där VD och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton presenterar rapporten.  
   För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98Nils Lindholm, Investor Relations Director, +46 70 585 41 05
   Notera Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 08:00, 2017
 Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.  Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.
Bifogad fil: Pressmeddelande (PDF)

Related Items:basın bülteni, communiqué de presse, Comunicado de imprensa, comunicato stampa, News, persbericht, presione soltar, press release, press release service, Pressecommuniqué, pressemelding, Pressemitteilung, pressmeddelande, пресс-релиз, ידיעה לתקשורת, प्रेस विज्ञप्ति, プレスリリース, 新聞稿, 보도 자료

Popular Press Release

To Top