Scientologer hjälper till i kampen mot bränderna i Kalifornien.


Pressmeddelanden
  •  

Maj 04, 2017&nbsp11:27&nbspCEST

HARLEM, NEW YORK APRIL 2017
Frivilligpastorerna i Harlem anordnade i aprill ett speciellt seminarium tillägnat krigsveteraner ifrån Salvador, Honduras, Argentina och Peru. Pastorernas seminarie handlar om att förbättra tillvaron för hemvändande soldater som ofta lider av traumatiska erfarenheter, läkemedelsmissbruk, ekonomiska problem och återanpassningssvårigheter i civilsamhället.