Cyklism och gångtrafik i fokus i Haninges nya trafiksäkerhetsprogram

I Haninge kommuns nyantagna Trafiksäkerhetsprogram avsätts mer än en tredjedel, 13,5 miljoner kronor, till drift och underhåll av gång- och cykelvägar under en fyraårsperiod.

-De flesta olyckor med cyklister och fotgängare är singelolyckor där brister i vägen ofta bidragit. Framför allt cyklismen ökar stadigt och vi möter nu denna glädjande utveckling med en satsning på underhållet av cykelvägarna i kommunen, säger Johan Svensk (MP), kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.

Utöver satsningen på förbättringar av befintliga cykelvägar planeras helt nya cykelvägar. En ny cykelplan som anger ytterligare satsningar är dessutom just nu ute på remiss.

Det är vi som styr Haninge kommun.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr Haninge tillsammans