Centerpartiet säger nej till exploatering av Årstaskogen

Centerpartiet i Stockholm menar att Stockholm ska förtätas och växa på höjden snarare än bredden och säger därför fortsatt nej till planerna om bostäder i Årstaskogen. Genom att bygga högre hus i redan bebyggda områden och nybyggnadsområden skulle de 800-1000 bostäderna som planeras i Årstaskogen kunna byggas ändå, menar Susanne Wicklund, Centerpartiets gruppledare i exploateringsnämnden.

På kvällens sammanträde med exploateringsnämnden i Stockholms stad ska det reviderade förslaget för Årstaskogen behandlas. Centerpartiet i Stockholm menar att förslaget är en dålig kompromiss, och uppmanar därför den styrande majoriteten att förslag för hur de 800-1000 bostäderna kan byggas utanför reservatsgränsen tas fram.

– En förutsättning för en växande storstad är att säkra parker, grönområden och platser för rekreation. Genom att bygga högt och tätt kan vi spara parker och grönområde och samtidigt låta staden växa, säger Susanne Wicklund (C), exploateringsnämnden.

– Hade majoriteten prioriterat att bygga högt och tätt i andra områden i anslutning till Årstaskogen istället för enstaka glesa punkthus hade vi utan problem fått plats med bostäderna utan att riva ett populärt grönområde, säger Susanne Wicklund (C).